GK Ka Full Form Kya Hota Hai?

GK ka full form “Greater Kashmir” GK newspaper Kashmir ka leading or trusted newspaper hai jo Kashmir key tamam cities sai news ko jama karta hai or print kar key sari Kashmir wadi mai distribute karta hai. 


gk ka full form kya hota hai?

GK newspaper ki circulation tamam news papers sai ziyada hai or log Greater Kashmir News Paper ko passand karte hain. GK newspaper 1987 sai Srinagar sai print hota hai. GK newspaper ka Chief Editor Fayaz Ahmed Kaloo hain.

GK Ka Full Form "Greater Kashmir"

Top 10 GK Commonly Use Full Forms

GK- Greater Kashmir

GKNT- Greater Kashmir News today

GKET- Greater Kashmir Epaper Today

GKTLN- Greater Kashmir Today Latest News

GKTNP- Greater Kashmir Today News Paper

RK- Rising Kashmir

KR- Kashmir Reader

DKE- Daily Kashmir Express

KME- Kashmir Monitor Epaper

DSE- Daily Siasat Epaper

No comments: